Voorwaarden

1. We maken goede afspraken 

2. We houden ons aan het vooropgestelde uur. Je komt tijdig naar de afspraak. Een afspraak kan enkel kosteloos geannuleerd worden ten laatste 24 uren voor de aanvang van de sessie. Indien u niet tijdig verwittigt wordt de volledige sessie aangerekend of afgeteld van het aantal betaalde sessies. Je mag mij verwittigen per sms, mail of telefonisch. 

3. Indien u financieel minder draagkracht heeft mag u mij hierover aanspreken en zoeken we een passende oplossing.

4. Ik bied geen medische of psychologische begeleiding en zal u hiervoor doorverwijzen.

5. Bent u tevreden, vertel het verder. Bent u niet tevreden vertel het aan mij. Ingeval onze samenwerking niet verloopt zoals u verwacht had en u wenst hierover te spreken, mag u mij steeds hierover inlichten en maak ik extra tijd voor u.