Mentaal welbevinden is een wisselwerking tussen 3 verschillende dingen: je emotioneel goed voelen in je vel, je verbonden voelen met je omgeving en ruimte maken voor persoonlijke ontwikkeling.

Kinderen en jongeren zijn zeer veerkrachtig. We kunnen hierop vertrouwen, maar soms is er een extra stimulans nodig om deze terug te versterken. Dit kan door hen een kader aan te bieden.

Investeren in welbevinden vergroot de veerkracht!

Als leercoach creëer ik een warm verbindend klimaat waardoor je een kans krijgt om jezelf optimaal te ontplooien tot een uniek individu met een positief zelfbeeld. 

Jongeren die zich beter voelen gaan meer vaardigheden creëren waardoor ze beter presteren op school. Wanneer het welbevinden goed zit kunnen zij hun aandacht richten op hun leerresultaten. 


Verloop traject:

Intakegesprek: Ik tracht door middel van een gesprek met de jongeren en de ouders meer duidelijkheid te krijgen in jouw vragen en/of moeilijkheden. Wie ben jij? Wat is je vraag? Wat heb je nodig? Waar wil je verandering in? Op basis hiervan bepalen we samen waar de noden liggen en hoe we het traject zullen vormgeven. Ik stel mijzelf kort voor en geef uitleg over mijn werking en de volgende sessies.  Na dit intakegesprek gaan we echt van start door individuele sessies met de jongere.


Ben je 18+? Dan kan een intakegesprek ook zonder je ouders. 

De inhoud per individuele sessie kan verschillen:

  1. Studiebegeleiding: Studiemethode en mindmappen
  2. Aan de hand van een stappenplan neem ik verschillende methoden door per vak onderdeel.   We nemen de cursus erbij en gaan stap voor stap aan de slag met studeren. 
  3. Plannen en organiseren doorheen het schooljaar en examens
  4. Op basis van je thuissituatie en sport/ontspanning stellen we een planning op die voor iedereen haalbaar kan zijn.
  5. Jongeren leren veerkrachtig omgaan met faalangst, stress en emoties  aan de hand van motiverende gespreksvoering. Aan de hand van een praktische oefening zorgen we ervoor dat je gevoel van falen en stress snel kan omzetten in positieve gedachten. 


Sessieduur: Het aantal sessies is afhankelijk van uw vraag,  Samen zoeken we naar een goed onderbouwd traject waarbij jij de nodige handvaten krijgt aangereikt krijgt.  Ik evalueer regelmatig het verloop van het traject en het doel dat de jongere wil bereiken. We maken hierover duidelijke afspraken.  

Ik focus op het groeiproces en inspanningen, niet op het resultaat.  

Toon vooral zelf interesse en inspanning!