zonder vallen, en weer opstaan, sta je stil in je eigen ontwikkeling
 

Wie ben ik? Mijn naam is Eefje Muylaert. Ik heb in mijn schooltijd zelf ervaren hoe het is om het tempo niet bij te kunnen benen en de lat hoog te leggen. Daarom heb ik besloten mijn hart te volgen en een eigen praktijk voor leerondersteuning te starten.

Wie de dag zoals vandaag in deze maatschappij wil meegroeien, moet meer dan alleen 'vakbekwaam' zijn. Je moet hiernaast ook flexibel en inventief zijn. Er wordt steeds meer beroep gedaan op samenwerking en je zelfstandig leervermogen. Je kan met andere woorden een leven lang blijven leren. Levenslang leren lijkt een bezegeling van je lot. Het is een grote uitdaging, in het onderwijs, maar ook in het dagdagelijkse leven.

Leren is een gegeven dat van verschillende invalshoeken gestimuleerd kan worden. Het is een natuurlijk gegeven, er zijn veel factoren vanuit je omgeving die ervoor zorgen dat je beter gaat leren of waardoor je jezelf en anderen kan stimuleren. Maar het belangrijkste is dat leren een levenslange ontwikkeling is die vanuit onze intrinsieke motivatie permanent aanwezig is.

Ieder kind is uniek en verdient alle aandacht! Ik heb in mijn schooltijd zelf ervaren hoe het is om het tempo niet bij te kunnen benen, hoe het is om onzeker te zijn en de lat hoog te leggen. Leerlingen krijgen snel te horen dat ze meer moeten leren. In mijn praktijk vind ik het van belang dat jouw kind gezien en gehoord wordt, dat het zijn eigen weg en tempo kan bepalen en ervaart dat fouten maken mag en eigenlijk ook juist moet. Fouten maken is van groot belang voor het leren en ontwikkelen. Zonder vallen, en weer opstaan, sta je stil in je eigen ontwikkeling.

Het begeleiden van leerlingen beperkt zich snel tot alleen kennisoverdracht. Even belangrijk hierbij is het aanleren van studie -werkhoudingen en studievaardigheden.

Ik zorg voor uitdaging, zowel voor de 'zwakkere' als de 'sterkere' leerlingen. Ik focus op het groeiproces en inspanningen, niet op het resultaat. Toon vooral zelf interesse, je moet geen dingen doen die jezelf niet liggen. Leer zelf denken vanuit een Growth mindset om volop in ontwikkeling te blijven.

Mijn missie is ieder individu in zijn kracht zetten en laten ervaren dat leren leuk is. Hierdoor ontdek je je eigen kwaliteiten, gaat het zelfvertrouwen groeien en ga je stralen.

Een van mijn belangrijkste pijlers is lekker in je vel zitten. Een tweede pijler is; kies je eigen weg. Iedereen leert immers anders. We gaan samen op zoek naar de beste manier van leren en werken vanuit succeservaringen.

Mijn derde pijler is; fouten maken moet! Zonder fouten zijn er geen leermomenten. Zonder leermomenten is er geen groei. Dit samen maakt dat je met je eigen kracht en met de juiste mindset je eigen weg kan bewandelen met goede resultaten als gevolg.

Voor mij als leercoach, is "leren" een leuk verhaal, dat draait rond verschillende competenties. Iedereen kan sterker worden in leren. Je kan vooruitgaan boeken in zowel het kennen, het kunnen, als het durven of willen. Je kan bijvoorbeeld meer informatie krijgen over hoe je geheugen werkt, een goede planning leren maken en uitvoeren en leren doorzetten wanneer iets moeilijker wordt.

Om nieuwe studievaardigheden te ontwikkelen moeten we een aantal stappen doorlopen. We bekijken samen hoe je nu studeert en welke gewoonten je hebt en gaan na of er verbetering mogelijk is. Als je open staat voor mogelijke verbetering komt de lastige fase, het inoefenen van nieuwe gewoonten. Hierbij kan je wel coaching gebruiken.

Coaching is een proces waaraan men vrijwillig deelneemt! Belangrijk voor het slagen is de samenwerkingsrelatie tussen mezelf en de leerling. Als je deze weg wil bewandelen en als je deze 'begrippen' beter wilt leren kennen en ontdekken hoe je ze concreet in de praktijk om zet, kan je bij mij terecht

"Het is mijn missie: je te laten ervaren dat leren leuk kan zijn, hierdoor groeit je zelfvertrouwen en gaan je leerresultaten om hoog. Samen vinden we de juiste studiemethode en motivatie."